I henhold til et nytt EU-regelverk er det satt nye begrensninger for ingrediensen methyl salicylate i kosmetiske produkter. Methyl salicylate er et stoff som er mistenkt å påvirke reproduksjon og å være sensibiliserende for huden. En begrensning skal dermed sikre at forbruker ikke kommer over det som anses som trygg mengde. Derfor ble produksjonen av Mentholatum lipbalm og salve stoppet, og hyllene tømt senest 17. desember 2022, da regelverket trådte i kraft.

Mentholatum har besluttet å jobbe videre med en løsning som vil gi samme effekt og har like god kvalitet som de klassiske produktene. Det er blitt fremstilt en ny leppepomade med redusert innhold av methyl salicylate, innenfor trygg referanse, som vil være tilgjengelig fra januar 2023. Leverandøren jobber i tillegg på høygir for å fremstille en ny leppepomade og salve helt uten denne ingrediensen. Det tar tid å endre på et produkt, da det skal testes og godkjennes. Vi håper å være klare med ny formulering senest i mai 2023.